هوشاهوشمندوتوانا


اطلاع رسانی نسخه های نرم افزارهای هوشا

درباره ما

این سایت جهت ارائه اطلاعات درباره نگارشهای جدید و همچنین توسعه نرم افزارهای جامع مالی و اداری هوشا ایجاد گردیده است.

هوشا محصول شرکت دانشوران سرمد می باشد.

جهت اطلاعات بیشتر درباره شرکت خدمات مهندسی دانشوران سرمد به آدرس www.daneshvaran.com مراجعه فرمائید.

همچنین درباره نرم افزارهای مالی و اداری هوشا (دولتی – بازرگانی) به آدرس نرم افزاری هوشا www.hushasoft.Ir  مراجعه فرمائید.

نرم افزار همیشه نیازمند نگهداری و توسعه می باشد. کاربران نرم افزار هر روز بیشتر از دیروز توانمند تر میشوند و این توانمندی باعث میگردد نیازها و انتظاراتشان از نرم افزار،بیشتر و بیشتر گردد.ما در اینجا پلی ساخته ایم تحت وب و برای برقراری ارتباط بین ما و استفاده کنندگان نرم افزارهایمان. با این پل زمان سرویس دهی به آنها را خیلی سریع تر کرده ایم. شاید این بهترین استفاده از فضای وب در امر توسعه نرم افزار باشد و شاید تا کنون هیچ شرکت داخلی تا به این اندازه این رابطه تحت وب را تقویت نکرده باشد.

امید ما این است که تعامل ما با همه کسانی که به نحوی با هوشا در ارتباط هستند،

با کارشناسان واحدهای فن آوری اطلاعات،

با کارشناسان استفاده کننده از قسمت های مختلف نرم افزارهای متعدد ما،

با مدبران بخش های استفاده کننده از گزارشات نرم افزاهایمان ،

هر روز،بیشتر و بیشتر گردد.

با سپاس فراوان از همه آنانی که ما را تقویت میکنند .