هوشاهوشمندوتوانا


اطلاع رسانی نسخه های نرم افزارهای هوشا

طرح سیمرغ

سیمُرغ نام یک چهرهٔ اسطوره ای و افسانه‌ای ایرانی است ونقش مهمی در داستان‌های شاهنامه دارد.

سیمرغ، دانا و خردمند است و به رازهای نهان آگاهی دارد. زال را می‌پرورد و همواره او را زیر بال خویش پشتیبانی می‌کند. به رستم در نبرد با اسفندیار رویین تن یاری می‌رساند و…

 جز در شاهنامه دیگر شاعران پارسیگوی نیز سیمرغ را چهرهٔ داستان خود قرار داده‌اند. از آن دسته‌است منطق الطیر عطار نیشابوری.

پیشینه حضور این مرغ اساطیری در فرهنگ ایرانی به دوران باستان می‌رسد. آن چه از اوستا و آثار پهلوی بر می‌آید، می‌توان دریافت که سیمرغ، مرغی است فراخ بال که بر درختی درمان بخش به نام «ویسپوبیش» یا «هرویسپ تخمک» که در بردارندهٔ تخمهٔ همهٔ گیاهان است، آشیان دارد. در اوستا اشاره شده که این درخت در در دریای «وروکاشاً» یا «فراخکرت» قرار دارد. کلمهٔ سیمرغ در اوستا به صورت «مرغوسئن» آمده که جزء نخستین آن به معنای «مرغ» است و جزء دوم آن با اندکی دگرگونی در پهلوی به صورت «سین» و در فارسی دری «سی» خوانده شده‌است و به هیچ وجه نمایندهٔ عدد ۳۰ نیست؛ بلکه معنای آن همان نام «شاهین» می‌شود. شاید هدف از این واژه (سی) بیان صفت روحانیت آن مرغ بوده‌است .

سیمرغ پس از اسلام هم در حماسه‌های پهلوانی هم در آثار عرفانی حضور می‌یابد. سیمرغ در شاهنامهٔ فردوسی دو چهرهٔ متفاوت یزدانی (در داستان زال) و اهریمنی (در هفت خوان اسفندیار) دارد. زیرا همهٔ موجودات ماوراء طبیعت نزد ثنویان (دوگانه پرستان) دو قلوی متضاد هستند. سیمرغ اهریمنی بیشتر یک مرغ اژدهاست، فاقد استعدادهای قدسی سیمرغ یزدانی است و به دست اسفندیار در خوان پنجمش کشته می‌شود. ورود سیمرغ یزدانی به شاهنامه با تولد «زال» آغاز می‌شود.

آنچه نمادی از اهریمنی بودن سیمرغ در خوان پنجم اسفندیار باشد در شاهنامه وجود ندارد. سیمرغ مظهر خرد تمام و بی نقص است که پاسخ تمام پرسش‌ها در خود دارد، و اسفندیار فره ایزدی دارد و رسالت انتشار مذهب بر دوش اوست که در مسیر تعالی خود سیمرغ را از میان برمی‌دارد. اسفندیار با وجودی که فرهٔ ایزدی دارد و مرتکب گناهی نمی‌شود ولی شخصیت نیکی در شاهنامه ندارد چنان که با حیله پس از هفت خوان راهنمای خود را می‌کشد در قیاس با رستم که وفای به عهد می‌کند و راهنمای خود در هفت خوان را به پادشاهی مازندران می‌رساند

«سام» پدر زال فزمان می‌دهد فرزندش را که با موهای سپید به دنیا آمده در صحرا رها کنند تا از بین برود. سیمرغ به سبب مهری که خدا در دلش می‌افکند، زال را به آشیانه می‌برد و می‌پرورد. سرانجام وقتی سام به دنبال خوابی که دیده‌است به پای البرز کوه (جایگاه سیمرغ) به سراغ زال می‌آید، سیمرغ بعد از وداع با زال پری از خود را به او می‌دهد تا به هنگام سختی از آن استفاده کند. سیمرغ دو جا در شاهنامه کمک‌های مهمی به زال می‌کند.. یکی به هنگام به دنیا آمدن رستم که به علت درشت بودن تولدش با مشکل مواجه شده‌است و سیمرغ با چاره جویی به هنگام، این مشکل را بر طرف می‌کند. دیگری به هنگام جنگ رستم و اسفندیار است که رستم ناتوان از شکست دادن اسفندیار با روشی که سیمرغ به وی می‌آموزد موفق می‌شود اسفندیار را در نبرد مغلوب کند. سیمرغ هم چنین زخم‌های بدن رستم و رخش را درمان می‌کند.

طرح سیمرغ  هوشا

در طرح سیمرغ هوشا بدنبال سیمرغ هایی هستیم یاری رساننده هوشا و همراه و یاور مشتریان هوشا و کانون های خرد و دانش و تلاش جمعی  ما در مراکز بیش از سی استان کشور . این افراد باید شخصیت هایی باشند که هم بتوانند به ما کمک کنند و هم به مشتریانمان. با توجه به اهمیت این افراد و این شخصیت ها ما نام طرح را طرح سیمرغ نهاده ایم. نامی به این عظمت و جایگاهی به این فراخی.

در این طرح ما بدنبال کسانی هستیم که مرد جنگی باشند چرا که بقول شیخ اجل سعدی شیراز:

سیاهی لشگر نیاید به کار                    یکی مرد جنگی به از صد سوار

مردانی جنگی و پهلوان و قدر

هم برای فروش

هم برای نصب و راه اندازی

هم برای آموزش

و هم برای پشتیبانی

و هم برای بهبود و توسعه  مجموعه ای از نرم افزارها

برای تعدادی از  استان های کشور نفراتی را جسته ایم و برای تعدادی از آنها در حال انتخاب افراد هستیم اما چه برای استانهای دارای نفرات و چه برای استانهای بدون نفرات همچنان نیازمند کمک و یاری افراد در هر یک از زمینه های فوق هستیم.

در زمینه فروش و معرفی نرم افزارهای مالی و اداری هوشا

در زمینه آموزش هر یک از نرم افزارهای هوشا

در زمینه نصب،راه اندازی  هر یک از نرم افزارها بصورت تک کاربره یا شبکه ای.

و نیز در زمینه انتقال افکار،ایده ها و روش های جدید تر و بهتر

چنانچه کسانی هستند که میتوانند وقت و تجارب خود را در اختیار هوشا قرار دهند،اطلاعات و رزومه کاری و نوع و نحوه همکاری مورد نطر خود را به صندوق پستی الکترونیکی JOB@HUSHA.IR ارسال فرمایند.

ما در عالی ترین سطح و در اسرع وقت با آنها تماس خواهیم گرفت و دستشان را به گرمی خواهیم فشرد.

ما بی شک هزینه هر گونه همکاری و مشاوره فکری در قالب طرح هوشا را پرداخت خواهیم نمود چرا که معتقدیم چنین هزینه هایی کاملا” درست و بجا و لازم است.

جهت اطلاع از وضعیت فعلی پشتیبانان در استانها به صفحه

هوشا در مراکز استانها مراجعه فرمایید.

با امید به همراهی و مساعدت شما بازدید کننده محترم از سایت.

مدیریت طرح سیمرغ هوشا

۳۰MORGH@DANESHVARAN.COM