هوشاهوشمندوتوانا


اطلاع رسانی نسخه های نرم افزارهای هوشا

هوشا در مراکز استانها

در اين بخش شرائط و مقررات و چارچوب مربوط به افراد پشتيبان هوشا در مراکز استانها آمده است. کسانی که مايلند در   زمینه فروش و یا پشتیبانی هوشا در مراکز استانها با ما همکاری کنند مشخصات خود را با عنوان “طرح سیمرغ”  به آدرس ایمیل  admin@daneshvaran.com  ارسال فرمایند تا پس از بررسی اولیه و در صورت لزوم انجام مصاحبه حضوری، شرایط طرفین بررسی و در صورت توافق به جمع همکاران هوشا در مراکز استانها بپیوندند.

نام استان

شماره های تماس

پشتیبان های محلی

صندوق پستی الکترونیکی

آذربایجان شرقی

 

 

 

آذربایجان غربی

 

 

اردبیل

 

 

اصفهان

 آقای علی مطهری

ESFAHAN@DANESHVARAN.COM

البرز – کرج

 

 آقای علی زمانی

 ALBORZ@DANESHVARAN.COM

ایلام

 

 

بوشهر

خانم سهام منخیان 

 

BUSHEHR@DANESHVARAN.COM

تهران

 

 

چهارمحال بختیاری

(شهرکرد)

آقای علی مطهری

۴MAHAL@DANESHVARAN.COM

خراسان شمالی

(بجنورد)

آقای حجت عباس نژاد  

BOJNURD@DANESHVARAN.COM

خراسان رضوی

(مشهد)

 

 

خراسان جنوبی

(بیرجند)

 

 

 

خوزستان

(اهواز)

 

 

 

زنجان

 

آقای محمد پارسامهر

ZANJAN@DANESHVARAN.COM

سمنان

 

 

 

سیستان و بلوچستان

(زاهدان)

 

 

 

فارس

(شیراز)

 

 

 

قزوین)

 

 

 

قم

 

 

 

كردستان

(سنندج)

 

 

 

كرمان

 

 

 

كرمانشاه

 

 

 

كهكیلویه و بویر احمد

(یاسوج)

 

 

 

گیلان

(رشت)

 

 اقای مقداد صف شکن

GILAN@DANESHVARAN.COM

گلستان

(گرگان)

 

 

 

لرستان

(خرم آباد)

 

 

 

مازندران

(ساری)

 

 

 

مركزی

(اراک)

 

 

 

هرمزگان

(بندرعباس)

 

 

 

همدان

 

 

 

 

یزد