هوشاهوشمندوتوانا


اطلاع رسانی نسخه های نرم افزارهای هوشا

مدیریت و راهبری مالیات در ایران

پیشگفتار

 شیوه اخذ مالیات و نحوه مصرف آن با تشکیل اولین حکومت در ایران تا به امروز متفاوت بوده است و در گذر زمان نقش بسیار مهمی را در جهت بخشیدن به فعالیتهای اقتصاد ایفاء نموده است به طوری که امروز ، مالیات همواره به عنوان یکی از منابع بودجه و بعدی از ابعاد سیاست های مالی دولت به حساب می آید .بهترین گزینه برای تامین منابع پولی ، اخذ مالیات است و بهترین ابزا ر کسب در آمد برای اداره کشور وصول مالیات است .آنچه مسلم است موفقیت هر دولتی در توانمندی و کار آمد بودن نظام مالیاتی آن است زیرا تامین بخشی از درامد دولت در توانمندی سازمان تشخیصا مورمالیاتی  رقم می خورد .

این کتاب چکیده ای است از نقش مالیات در اقتصاد ملی ، رویکردی است از شیوه های اخذ مالیات در ادوار تاریخ که با اولین تشکیل حکومت تا کنون مطرح بوده است .

در این کتاب مباحثی در بابت مالیات و اقتصاد ، سیاست گذاری های مالیاتی ، نقش مالیات در اقتصاد ملی ، استراتژی مالیات و …. در نظام جدید مالیاتی و در پایان به هدایت و راهبری مالیات در ایران و مکنیزم هایی که موجب پویایی نظام مالیاتی و استقرار نظام مالیاتی کارامد میشود پرداخته شده است .

                                                             مدیریت و راهبردی مالیات در ایران

عناوین مطالب

  •  پیشگفتار
  •  دیدگاهها و مالیات
  •  مالیات و اقتصاد
  •  قوانین مالیاتی در ایران
  •  فرهنگ مالیاتی
  •  رویکرد مالیات در ایران
  •  مدیریت واحد های تابعه استانی

مرکز توزیع و فروش در سراسر کشور   �
 بازارجه کتاب هوشا  :  WWW.BazarcheKetab.IR

تهران،بلوار کشاورز،جمالزاده شمالی ساختمان ۱۲۵واحد ۱۰

  تلفکس :   ۶۶۹۰۹۱۸۷ –  ۰۲۱

 تلفکس :   ۶۶۹۱۵۵۴۰ –  ۰۲۱

پست الکترونيکی:

ketab@daneshvaran.com

جهت سفارش کتاب  و تعداد درخواستی و واریز هزینه فروش و ارسال کتاب به جام ملت ۱۰۷۱۳۷۱۶۴۱ شماره کارت ۶۱۰۴۱۳۷۲۰۰۶۸۹۵۲۷ به نام علی عبداللهی ازگمی    فيش واريزی و آدرس خود  را از طريق فاکس و يا ايميل  ارسال فرمائيد تا کتاب در اسرع وقت به  آدرس شما  ارسال  گردد.