نسخه  با سنامای   ماه ۱۰ برای همه  استفاده کنندگان فعال است

برای نسخه ماه ۱۱ با توجه به  محدودیت های بودجه ای ادارات و در جهت همراهی همیشگی هوشا با شما عزیزان و در عین حال ارائه خدمات لازم، حداقل ممکن یعنی ششماهه اول سال ۹۷ را در نظر گرفته ایم(مضاف بر اینکه برخی از دستگاههای دولتی سال ۱۳۹۶ را نیز نتوانسته اند پرداخت داشته باشند و ما تا جای ممکن سعی کرده ایم محدودیت ها را درک کنیم)

سایر نرم افزارهای هوشا همانند حقوق و دستمزد،اموال،انبار، سپرده ها و تضمینات، کارگزینی و … هیچگونه محدودیتی برای سال ۹۷  ندارند و فقط لازم است در فروردین ماه مراتب به اطلاع واحد پشتیبانی رسانده شود.

دریافت نسخه

با توجه به یکپارچه سازی زیر سیستم ها و نیاز به آپدیت نرم افزارها، جهت سهولت بروز آوری نسخه ای طراحی شده است که بصورت خودکار نسخه را در درجه اول از شبکه و در صورت نبودن در شبکه، از طریق اینترنت بروز آوری می کند.  پس از اجرای آزمایشی در تعدادی از ادارات، آنرا در اختیار همه شما قرار خواهیم داد.

دریافت نسخه  ۰ HushaERP