هوشاهوشمندوتوانا


اطلاع رسانی نسخه های نرم افزارهای هوشا

بایگانی برای تیر ۱۳۹۷

تیر۷۱۳۹۷

حسابداری تعهدی بخش عمومی نگارش ۹۷۰۴۰۷

پس از بهبود سرعت تهیه  سناما مشکلاتی در قسمت تفصیلی ها بوجود آمده بود که بصورت کامل مرتفع گردید

دریافت

تیر۶۱۳۹۷

برای خانم سپهوند
جاب بابایی
جناب آرین و خانم بیات
و سایر عزیزانی که با تفصیلی ها مشکل داشتند.

دریافت

دریافت  ۳  نهایی

تیر۳۱۳۹۷

حسابداری بازرگانی ۹۷۰۴۰۳

برای شرکت محترم ویستا کالر –  جناب دین پرور

 

دریافت  اصلاح شده

 

بانک اطلاعاتی کدینگ استاندارد   دریافت

تیر۳۱۳۹۷

بهبود محاسبات برای محاسبه حقوق و دستمزد سربازان

برای سرکار خانم گائینی – میراث فرهنگی استان قم
دریافت

بروز رسانی نرم افزار بسیار ساده است
ابتدا نرم افزار را دریافت کنید  . این کار باعث می شود نسخه فشرده شده نرم افزار در شاخه downloads کپی شود.
فایل دریافتی را Extract کنید. یعنی از حالت فشرده بدرآورید.
فایل اجرایی  دریافتی را در شاخه برنامه فعلی اجرا کنید.

تیر۱۱۳۹۷

نرم افزارهای تعهدی نگارش ۹۷۰۴۰۱

با توجه به اینکه تهیه سناما وقت قابل توجهی از تنظیم حساب می گرفت ، این قسمت بازطراحی و بسیار سریع شد

این نسخه ها  تا یک سال  آتی نیاز به  بروز آوری نخواهد داشت

 

دریافت  حسابداری تعهدی

 

دریافت سپرده تضمینات تعهدی

خرداد۲۹۱۳۹۷

برای جناب خطیب زاده – شهرداری ماهدشت – فعال سازی سامانه بدهی و مطالبات
برای جناب عسگری – مدیریت برنامه ریزی قم

آقای میر
خانم نامداری
و سایر استفاده کنندگان نرم افزار حسابداری تعهدی بخش عمومی

 

اصلاحات در ثبت رند اسناد خزانه. در نظر داریم برای اسناد خزانه زیر سیستم جدیدی همانند  زیر سیستم بدهی  به نرم افزار حسابداری تعهدی هوشا اضافه کنیم

دریافت

خرداد۲۳۱۳۹۷

آقای بابایی

سلام بر همه خوبان بویژه جناب بابایی عزیز
آرزوی قبولی طاعات و عبادات

 

فقط برای توست! فقط

دریافت

خرداد۲۳۱۳۹۷

نرم افزار حقوق و دستمزد شاغلین بخش دولتی

برای آقای خانمحمدی – میراث فرهنگی استان تهران و همه استفاده کنندگان نرم افزار حقوق و دستمزد شاغلین هوشا

دریافت

خرداد۲۲۱۳۹۷

حقوق و دستمزد شاغلین نگارش ۹۷۰۳۲۲

برای آقای خانمحمدی – میراث فرهنگی استان تهران و همه استفاده کنندگان نرم افزار حقوق و دستمزد شاغلین هوشا

 

دریافت

خرداد۲۱۱۳۹۷

نرم افزار انبار موجودی و کالا

دریافت