هوشاهوشمندوتوانا


اطلاع رسانی نسخه های نرم افزارهای هوشا

بایگانی برای اسفند ۱۳۹۶

اسفند۸۱۳۹۶

به همه استفاده کنندگان حقوق و دستمزد توصیه می شود از این نسخه استفاده کنند.
دریافت

برای همه استفاده کنندگان حقوق و دستمزد
خانم براتیان
خانم آشتیانی
آقای محمد خانی
خانم محبی
خانم گائینی
خانم شفیعی
و ….
در ماه اسفند حتما در قسمت تعریف لیست(دوره) کارکرد پیش فرض را ۲۹ روز قرار دهید

اسفند۸۱۳۹۶

حسابداری بازرگانی ۹۶۱۲۰۸

اضافه نمودن نمونه چک بانک مرکزی در فهرست چک های پیش فرض

سرکار خانم موسوی – خزانه دار ارجمند هیئت تکواندوی استان تهران

دریافت

اسفند۸۱۳۹۶

حقوق و دستمزد هوشا ۹۶۱۲۰۸

بهبود در قسمت گزارشات خزانه
اضافه نمودن نمونه جدید درخواست وجه حقوق
و …

دریافت

 

یک گزارش سریع و پارامتریک   حقوق و دستمزد   – ۱۰ ستونه
این را هم به گزارشات خود اضافه  کنید. حتی می توانید بدنه گزارشات قدیم را هم با این گزارش جایگزینی کنید

توجه داشته باشید، ۱۰ ستونه است

دریافت

اسفند۶۱۳۹۶

حسابداری تعهدی بخش عمومی نگارش ۹۶۱۲۰۶

اصلاحات  و بهبود ها در مرور حسابها

برای آقاییان بابایی – سید احمد و سید محمد و سایر استفاده کنندگان

دریافت

اسفند۲۱۳۹۶

حسابداری تعهدی نگارش ۹۶۱۲۰۲

در این نسخه،
مرور حساب اصلاح شده است با امکان مرور تراز و برگشت به مراحل قبل  که مدتی بود در حال انجامش بودیم و درخواست خیلی از شما عزیزان
همچنین سنامای ماه ۱۱  – مسئولین تنظیم حساب حتما” دریافت کنند بویژه سرکار خانم آمنه گریوانی کارشناس ارشد مالی نوسازی مدارس خراسان شمالی
اصلاح گزارش مرور حساب برای خانم ها مهری نژاد،رحمتی و ….

دریافت

بهمن۲۸۱۳۹۶

حسابداری تعهدی و حقوق دستمزد نگارش ۹۶۱۱۲۸

حسابداری تعهدی   — دریافت  برای آقای تاجی نوسازی   بوشهر

جزوه آشنایی با حسابداری اسناد خزانه، کاری از سرکار خانم فاطمه نوروزی، گارشناس ارشد ذیحسابی نوسازی مدارس گیلان در  کانال اخبار قوانین و مقررات مالی و محاسباتی @HUSHSOFT                   دریافت

 

حقوق و دستمزد — دریافت
با توجه به افزایش تعداد کاربران نرم افزار حقوق و دستمرد هوشا، تعدادی از بخش ها مورد بازنگری و بهبود قرار گرفت بویژه همه جاهایی که آیتم های مشمول وجود داشت، امکان جستجو و انتخاب ایتم ها اضافه گردید.

 

بهمن۲۳۱۳۹۶

حقوق و دستمزد دولتی HushaPayG 961123

بعضی وقتها خزانه داریی هم درخواست های عجیب غریب میکنند!
درخواست وجه عیدی بالایش نوشته باشد که درخواست وجه عیدی!  آن هم به یک باره یادشان می آید.
پرا پس این همه سالها یادشان نبوده است؟؟؟؟

در این نسخه برای درخواست وجه عیدی(درخواست وجه دوره جاری در دوره هایی که نوع لیست، عیدی است)، پیام مناسب  می نویسد.
می نویسد درخواست وجه عیدی گارکنان رسمی پیمانی و ….

دریافت

بهمن۲۳۱۳۹۶

حسابداری تعهدی نگارش ۹۶۱۱۲۳

گزارش بیمه – مالیات  و ارزش افزوده  برای نوسازی  فارس ، نوسازی گیلان، نوسازی بندرعباس، نوسازی تهران
بهبود در قسمت تهیه  تراز در مرور حسابها جهت انجام جستجوی بهتر
بهبود کامل سند خودکار اسناد خزانه  – نوسازی بوشهر و کرمان

دریافت

بهمن۱۹۱۳۹۶

نسخه های ۹۶۱۱۱۹

حسابداری تعهدی بخش عمومی   دریافت

حقوق و دستمزد  دریافت    برای آقای پرواسی و همه استفاده کنندگان حقوق و دستمزد هوشا

بهمن۱۹۱۳۹۶

حقوق و دستمزد ۹۶/۱۱/۱۸

دریافت