هوشاهوشمندوتوانا


اطلاع رسانی نسخه های نرم افزارهای هوشا

بایگانی برای بهمن ۱۳۹۶

بهمن۱۰۱۳۹۶

نسخه ۹۶۱۱۱۰ حسابداری تعهدی بخش عمومی

نسخه دیروز بدلیل اشکال توسط همکاران برنامه نویسیمان جناب خرزویی، قابل اجرا شدن نبود
ضمن اصلاح، درخواست می گردد مجددا” دریافت نمائید

دریافت

بهمن۹۱۳۹۶

حسابداری تعهدی بخش عمومی ۹۶۱۱۰۹

بهبودها در قسمت ثبت اسناد خزانه اسلامی بصورت خودکار
نوسازی مدارس بوشهر آقای انصاری و آقای تاجی

نوسازی مدارس کرمان خانم احمدی
راه و شهرسازی خراسان شمالی خانم ها حیدری،قافله باشیان،براتی و زمانپیور ملاحظه فرمایند.

دریافت

بهمن۸۱۳۹۶

حسابداری تعهدی بخش عمومی نگارش ۹۶۱۱۰۸

اصلاحات در چاپ حواله  برای خانم دانیال هوشناسی قم (تغییر  ذیحسابی محترم به ذیحساب محترم در همه نمونه حواله ها)

اصلاح ثبت سند خودکار با اسناد خزانه (لطفا” تست و نتیجه را به ما اطلاع دهید)

دریافت

بهمن۴۱۳۹۶

حسابداری تعهدی بخش عمومی ۹۶۱۱۰۴

اصلاح برخی اشکالات
تکمیل و رفع نقص در چاپ عناوین  چک بانک مرکزی

جناب محمد پور – خانم نظری و …

 

دریافت

بهمن۳۱۳۹۶

حسابداری تعهدی بخش عمومی

چک بانک مرکزی

جناب شیرزاد محمد پور- سازمان شهرداری ها و دهیاری ها و سایر عزیزان

دریافت

بهمن۱۱۳۹۶

حسابداری تعهدی بخش عمومی

برای جناب آقای محمدپور (سازمان شهرداری)

دریافت

بهمن۱۱۳۹۶

بروز آوری نسخه های سال ۱۳۹۶

با سلام
با توجه به تغییرات نسخه ها در طول سال، همه نسخه ها قابل دریافت
نسخه های تعهدی برای سال ۱۳۹۷ امکان ایجاد سال مالی   می باشند.
کلیه نسخه ها  تا پایان اردیبهشت ماه سال ۹۷ نیاز به بروز آوری اجباری نخواهند داشت.

حسابداری تعهدی بخش عمومی    دریافت
سپرده ها و تضمینات تعهدی     دریافت  ا لینک اطلاخ شده شماره ۳
حسابداری دولتی نسخه ذیحسابی – نقدی      ACCG   دریافت
حسابداری دولتی پیشرفته نسخه ذیحسابی    ACCGP   دریافت
حسابداری عامل ذیحساب   ACCA   دریافت
سپرده ها و تضمینات  نقدی     (از استفاده کنندگان درخواست می گردد جهت هماهنگی با حسابداری تعهدی اقدام به تغییر با نسخه تعهدی نمایند)  دریافت
حقوق و دستمزد  شاغلین دولتی  دریافت
حقوق و دستمرد بازنشستگان و موظفین  دریافت
حقوق و دستمزد  شاغلین و بازنشستگان  دریافت

انبار دولتی (تعدادی و ریالی)  دریافت
اموال دستگاههای اجرایی دولتی  دریافت

حسابداری فدراسیون پزشکی ورزشی  دریافت
حسابداری بازرگان  دریافت

دی۲۷۱۳۹۶

بروز آوری ها

فایل ۴۰ ستونه گزارش بهبود یافته برای خانم ها نظری و محبی
دریافت

دی۲۶۱۳۹۶

حقوق و دستمزد ۹۶۱۰۲۶

اصلاح قسمت انتقال کسورات مستمر در منوی لیست های پرداخت

 

دریافت

 

دریافت ۲

دریافت ۳

دی۲۶۱۳۹۶

حسابداری تعهدی بخش عمومی ۹۶۱۰۲۶

در این نسخه:
۱-امکان رفتن به یک ردیف خاص از سند و نیز مرتب سازی ردیف های یک سند
۲-پیش فرض گزارش مغایرت بر روی تاریخ چک قرار گرفت تا چکهایی که تاریخ آنها از ۳ ماه گذشته است، در ارقام باز مغایرت بانکی راحت تر قابل کنترل باشند
۳-در قسمت سند هزینه امکان رویت سوابق اسناد هزینه پیمانکار/قرارداد
ثبت اسناد خودکار برای اسناد خزانه سپرده، بیمه و چک پیمانکار
امکان تقسیم نمودن و ثبت بدهی و تعهدات به بدهی سپرده، بدهی بیمه، بدهی مالیات و بدهی به پیمانکار

موارد فوق با همکاری نوسازی مدارس فارس
سرکار خانم نامداری و سرکار خانم اقسامی بهبود یافته است. امتحان  کنید، چنانچه موارد جدید داشتید، به ما اطلاع  دهید

دریافت

میتوانید برای حساب ها و اسناد پرداختنی ۲۴۰۰۱  به صورت زیر ، ریز معین تعریف کنید:
۲۴۰۰۱۰۰۱  ناخالص حسابها و اسناد پرداختنی

۲۴۰۰۱۰۰۲ بیمه پرداختنی

۲۴۰۰۰۱۰۰۳ ارزش افزوده پرداختنی

۲۴۰۰۰۱۰۰۴ سهم شهرداری پرداختنی در صورت وجود

۲۴۰۰۰۱۰۰۵ سایر هزینه های پرداختنی

 

۲۴۰۰۰۱۰۱۰ حسابها و اسناد پرداختنی –  ناخالص پیمانکار

۲۴۰۰۰۱۰۱۱ حسابها و اسناد پرداختنی – سپرده

۲۴۰۰۰۱۰۱۲ حسابها و اسناد پرداختنی –  مالیات

۲۴۰۰۰۱۰۱۳ حسابها و اسناد پرداختنی –  بیمه تامین اجتماعی

۲۴۰۰۰۱۰۱۴ حسابها و اسناد پرداختنی –  شهرداری