هوشاهوشمندوتوانا


اطلاع رسانی نسخه های نرم افزارهای هوشا

بایگانی برای دسته بندی 01) درباره هوشا

دی۲۶۱۳۹۷

نرم افزار حسابداری تعهدی بخش عمومی نگارش ۹۷۱۰۲۶

در این نگارش بهبود های بسیاری انجام شده است  در قسمت سناما و مرور حسابها جهت راحتی شناسایی خطاها و رفع خطاها

همچنین بهبود زیر سیستم سماد .

 

این بار تشکر ویژه  از جناب آقای رضایی نوسازی مدارس خراسان جنوبی بخاطر انعکاس چند مورد مهم در تهیه XML سناما.   برایشان آرزوی موفقیت بیشتر داریم. عالی  هستند

دریافت

دی۲۴۱۳۹۷

حقوق و دستمزد بخش دولتی

اصلاح  ارسال یا عدم ارسال مانده ها به فیش حقوقی در هنگام ارسال اطلاعات به سامانه فیش حقوقی تحت وب   WWW.HUSHAPAY.IR  برای ورزش جوانان قم جناب آقای فلاح ارجمند. جناب آقای حامد عباسی عزیز   و سایر استفاده کنندگان محترمی که مانده  وام ها و پس اندازها هنوز در سیستم حقوق و دستمزد صحیح نیست

  • نمایش  دوره های ارسالی به سامانه و تعداد نفرات هر دوره و امکان انتخاب دوره ها جهت حذف از سامانه برخط فیش حقوقی

 

دریافت 

دی۱۹۱۳۹۷

نرم افزار حسابداری تعهدی بخش عمومی نگارش ۹۷۱۰۲۰

اصلاحات در سند خودکار برای نوسازی کرمانشاه

استارت محاسبه خودکار حفظ قدرت خرید

بهبود مرور حسابها

و …..

دریافت

دی۱۹۱۳۹۷

نرم افزار حسابداری تعهدی بخش عمومی نگارش ۹۷۱۰۱۹

اصلاحات متعدد در تفصیلی های و سند خودکار

 

دریافت

دی۱۶۱۳۹۷

حسابداری بازرگانی

طرح چک بانک  مرکزی
و سایر تغییرات برای همکار ارجمند هوشا

آقای مهندس امید حسین نژاد

دریافت 

دی۱۶۱۳۹۷

نرم افزار حسابداری تعهدی بخش عمومی۹۷۱۰۱۵

آقای رازبین

خانم قزوینیان

آقای مروتی و ….

 

دریافت

 

دی۱۶۱۳۹۷

حقوق و دستمزد دولتی – بهبود ارسال اطلاعات به سامانه فیش حقوقی آنلاین

 

دریافت

دی۱۱۱۳۹۷

دریافت

دریافت   ۲

دی۷۱۳۹۷

نرم افزار حقوق و دستمزد شاغلین دولتی ۹۷۱۰۰۷

اصلاح   ارسال اطلاعات به سامانه فیش حقوقی

 

با تشکر از پیگیری  قابل تقدیر جناب آقای پارسا – ثبت احوال استان البرز

قابل ا استفاده ورزش جوانان  قم – نوسازی گیلان و ….

 

دریافت

دی۵۱۳۹۷

با تشکر از پیگیری  قابل تقدیر جناب آقای پارسا – ثبت احوال استان البرز

 

دریافت