با سلام

برای  خانم علیپور و سایر همکاران خزانه داری و امور مالی فدراسیون پزشکی ورزشی جمهوری اسلامی ایران

 

دریافت