با سلام  و عرض  نبریک و آرزوی سالی پر از خیر و برکت برای شما عزیزان

حقوق و دستمزد شاغلین دولتی – برای آقای پارسا و همه استفاده کنندگان حقوق و دستمرد   دریافت

حسابداری تعهدی بخش عمومی – دریافت

حسابداری هیئت های ورزشی – دریافت

حسابداری هیئت های  پزشکی ورزشی – دریافت