حسابداری تعهدی   — دریافت  برای آقای تاجی نوسازی   بوشهر

جزوه آشنایی با حسابداری اسناد خزانه، کاری از سرکار خانم فاطمه نوروزی، گارشناس ارشد ذیحسابی نوسازی مدارس گیلان در  کانال اخبار قوانین و مقررات مالی و محاسباتی @HUSHSOFT                   دریافت

 

حقوق و دستمزد — دریافت
با توجه به افزایش تعداد کاربران نرم افزار حقوق و دستمرد هوشا، تعدادی از بخش ها مورد بازنگری و بهبود قرار گرفت بویژه همه جاهایی که آیتم های مشمول وجود داشت، امکان جستجو و انتخاب ایتم ها اضافه گردید.